Kellermann, Michael [Zdeněk Vojtěch Peukert]: Detektiv Johny. Praha: Nakladatelské družstvo máje, 1937.

Kellermann, Michael [Zdeněk Vojtěch Peukert]: Detektiv Johny (Dobrodružství anglického skautíka.)
Praha: Nakladatelské družstvo máje, [1937]
Přeložil: Zd. V. Peukert (ve skutečnosti knihu napsal, na deskách uveden jako autor)
Ilustroval: [František Smatek]
Vydal: Nakladatelské družstvo máje, česká akciová společnost, Praha I., Malé n. 11.
Tisk: Rodina, nakl. akc. spol., Praha II., Klimentská 20-24
Edice: Máj pro chlapce
Rozměr: 13x20 cm
Stran: 128


desky obálka titulní list
desky obálka titulní list