Peukert, Zdeněk Vojtěch: Tajemství starého hradu. Praha: Nakladatelské družstvo máje, 193?.

Peukert, Zdeněk Vojtěch: Tajemství starého hradu (Dobrodružný chlapecký románek.)
Praha: Nakladatelské družstvo máje, [193?]
Obálka: [František Smatek]
Vydal: Nakladatelské družstvo máje, česká akciová společnost, Praha I., Malé n. 11.
Tisk: Rodina, nakl. akc. spol., Praha II., Klimentská 20-24
Edice: Máj pro chlapce
Rozměr: 13x20 cm
Stran: 181


desky hřbety titulní list
desky hřbety titulní list