Trojan, Josef: Stopa v dešti. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1929.

Trojan, Josef: Stopa v dešti. Detektivní román
Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1929
Vydal: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), Praha II., Hybernská 7
Tisk: Lidová knihtiskárna Ant. Němec a spol., Praha II., Hybernská ulice číslo 7
Cena: jednotlivé sešity po 2 Kč
Edice: Románová knihovna ÚDKN (Ant. Svěcený); rediguje prof. Karel Kraus
Další údaje: Sešitové vydání vyšlo ve čtyřech sešitech ve 46.-49. týdnu roku 1929. Na prvním sešitu je uveden podtitul „Detektivní román ze skautského života“. Na dalších třech sešitech je již uvedeno „Detektivní román z trampského života“. Pro odběratele sešitového vydání byly vydány původní celoplátěné desky po Kč 4,50. Román vyšel též v kompletní úpravě, brožovaný za Kč 10,-, vázaný v plátně za Kč 17,-.
Rozměr: 14x20 cm
Stran: 168
Pozn.: Skauti v knize vůbec nevystupují.


desky obálka - Románové novinky sešitová obálka 1
desky obálka - Románové novinky sešitová obálka 1
Vyšlo 1947.
sešitová obálka 2 titulní list
sešitová obálka 2 titulní list