Driml, Karel: Sluneční údolí. Praha: Junácká edice, 1947.

Driml, Karel: Sluneční údolí. Hra ze života Indiánů
Praha: Junácká edice, 1947
Předmluva: Rudolf Plajner
Vydal: Junácká edice, Praha II., Štěpánská ul. 61, Lucerna
Tisk: knihtiskárna „Blahoslav“ v Praze
Vydání: 2.
Cena: 18 Kčs (na jiném výtisku přetištěno razítkem na 15 Kčs)
Rozměr: 10x14 cm
Stran: 32


obálka titulní list
obálka titulní list