Lužanská, Karla [Karla Česáková]: Tři junáci ve stanu, kromě psa. [B. m.]: [b. n.], 1947.

Lužanská, Karla: Tři junáci ve stanu, kromě psa. Hra pro junáky o třech dějstvích
[B. m.]: [b. n.], [1947]
Tisk: rozmnoženo
Cena: 27 Kčs
Další údaje: Provozovací právo zadává „Lidové umění“, Praha-Smíchov, Pod Kotlářkou 2198
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 38


titulní list
titulní list