Nešpůrek, Miroslav: Třináctkrát pro junáckou besídku. Brno: Klen, 1948.

Nešpůrek, Miroslav: Třináctkrát pro junáckou besídku. 13 výstupů pro junáky a skautky pro besídky a táborové ohně
Brno: Klen, 1947-1948
Spolupracovali: M. Štefanová, L. Kysela
Obálkový název: 13x pro junáckou besídku. 13 výstupů pro junáky a skautky k besídkám a táborovým ohňům
Vydal: Nakladatelství Klen, Antonín Kleinwächter, Brno 12, Bulharská 69
Tisk: Pokorný a spol. v Brně (zřejmě jen obálka), vnitřek rozmnožen
Další údaje: Na konci čtyři písně s notovým doprovodem: Námořníček, Když velké slunce..., Tmy vláda, Bylo nás roku onoho.
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 39 + 4 nestránkované strany s písněmi


obálka titulní list
obálka titulní list