Bubáček, Miloslav: Pirát a spol. Škubánky. Brno: Klen, 194?.

Bubáček, Miloslav: Pirát a spol. Škubánky
Brno: Klen, [194?]
Vydal: Nakladatelství Klen Brno, Antonín Kleinwächter, Brno 12, Bulharská ul. 69
Tisk: rozmnoženo
Cena: 30 Kčs i s provozovacím právem (razítko)
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 25 (Pirát a spol.), 9 (Škubánky)


obálka titulní list
obálka titulní list