Dvacet roků skautingu ve službách republiky. Výroční zpráva SJS RČS za r. 1936-37. 1938.

Dvacet roků skautingu ve službách republiky. Výroční zpráva Svazu junáků skautů a skautek RČS za r. 1936-1937 s il. P 1938 (Sk. Ed. Sv.), 8°, 96 s. Kč 3
Nonni, str. 28-29