Průkopník. Skautské číslo k zemským jubilejním slavnostem ve Zlíně. 1936.

Průkopník. Zlín, 39. odd. O. S. SJS 1936.
Skautské číslo k zemským jubilejním slavnostem ve Zlíně 1936.
Palivec, str. 170