Radostná služba. 1938.

Radostná služba. Břeclav, Katoličtí skauti-roveři 1938, 12 s.
Palivec, str. 170