Skautský almanach vydaný při příležitosti župního sjezdu a závodů Jiráskovy župy SJS a S v Hradci Králové. 1937.

Skautský almanach vydaný při příležitosti župního sjezdu a závodů Jiráskovy župy SJS a skautek v Hradci Králové 15.-17. 5. 1937. Hradec Králové, n. vl. 1937, 40 s.
Palivec, str. 171


obálka
obálka