Pátek, F.: Sny mladých junáků. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1935.

Pátek, F.: Sny mladých junáků. Dětská fantastická hra ve třech obrazech
Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1935
Obálkový název: Sny mladých junáků. Dětská fantastická hra o 3 obrazech
Vydal: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského v Praze VII., společnost s r. o. Filiálka v Brně, Masarykova třída 22/24, a v Banskej Bystrici.
Cena: 4 Kč
Edice: Knihovna „Dětské divadlo“, svazek 68; řídí Fr. Heran
Ediční číslo: Publikace 1099
Rozměr: 12x16 cm
Stran: 48


obálka titulní list
obálka titulní list