Tichý, Josef: Za statečný čin. 1947.

Tichý, Josef: Za statečný čin. Hra ze života junáků za okupace o 3 dějstvích. Velká Polom, Junák 1947, 16 s.
Palivec, str. 104


obálka titulní list
obálka titulní list