Památník zemského sjezdu svazových skautů Moravy a Slezska. 1924.

Památník zemsk. svazového skautstva Moravy a Slezska Mor Ostrava 1924, 8°, 15 s.
Nonni, str. 12

Památník zemského sjezdu svazových skautů Moravy a Slezska. Moravská Ostrava, n. vl. 1924, 16 s.
Palivec, str. 169