Válek, Richard: Junáci. Velké Meziříčí: Alois Šašek, 1931.

Pozn.: Vcelku příznivá recenze M. Poppeové vyšla v časopise Úhor (20. ročník 1932, č. 9-10, str. 256). Zde uveden rok vydání 1931. Národní knihovna však uvádí rok 1928.


titulní list
titulní list