Novák, Jaroslav: Zelené jezero. 1942.

Jaroslav Novák: Zelené jezero. Junácký román.
Praha: Jan Kobes, [1942?]
Ilustroval: Mariquita
Obálka: Zdeněk Burian
Tisk: Jan Kobes, tištěno ve vlastním závodě v Plzni
Rozměr: 18x24 cm
Stran: 279
Pozn.: Kobes tiskl Zelené jezero nejméně dvakrát z různých sazeb. Základním rozlišovacím znakem je tiráž, která je u druhého vydání tištěna kurzívou. Řadu odlišností však při pozorném hledání najdeme i na dalších stranách, např. na str. 76 dole, 181 dole apod. Druhé vydání je také asi o 1 cm nižší. Pravidlem bývá modrá kosočtverečná předsádka.
Výše uvedené rozlišení prvního a druhého vydání vychází z odlišné sazby. Pokud bychom vydání rozlišovali podle toho, kdy se kniha objevila na trhu, pak je třeba pod druhé vydání zahrnout zřejmě i všechny poloplátěné varianty desek (nejčastěji se objevuje ta se zelenými deskami, červeným hřbetem a červenou kosočtverečnou předsádkou). Přestože tyto knihy obsahují knižní blok prvního vydání, podle desek a předsádek je zřejmé, že vyšly zřejmě až v roce 1942 (vycházím z údajů foglarovského badatele Luboše Trkovského). Zdá se tedy, že Kobes natiskl v roce 1939 větší množství archů, které nechával vázat postupně. Nejprve v roce 1939 do celoplátěných desek, které lze označit za skutečné první vydání, poté postupně do desek poloplátěných. Když natištěné archy došly, vytiskl zřejmě v roce 1942 nebo později druhé vydání se zmiňovanou kurzívou v tiráži. Nelze dokonce vyloučit, že toto druhé vydání bylo tištěno až po roce 1945. Poválečné vydání v časopisu Junák je pak správně označeno jako třetí.
Existují i tři varianty přebalů, lišící se barvou písma (černé – modré), umístěním jména autora (uprostřed - vlevo) a zadní stranou.
Pro zjednodušení budeme pro účely této bibliografie první a druhé vydání rozlišovat podle typu sazby. Verzi s tiráží tištěnou normálním písmem budeme označovat jako první vydání bez ohledu na použitý typ desek, verzi s tiráží tištěnou kurzívou budeme označovat jako druhé vydání. Oba přebaly s černým tiskem ponechme prvnímu vydání, přebal s modrým tiskem pak vydání druhému.


desky 1 desky 2 přebal
desky 1 desky 2 přebal
tiráž titulní list
tiráž titulní list