Pantělejev, L.: Poselství generálovi. 1947.

Vyšlo jako příloha Junáka roč. 29 v číslech 32-38. Zbylé složky byly opatřeny barevnou obálkou, secvaknuty dvěma sponkami a oříznuty. Vzniklo tak brožované vydání, které je velmi vzácné.


obálka titulní list
obálka titulní list