Kuzma [Josef Novotný]: Bohatýr Ilja Muromec. 1948.

Vyšlo jako příloha Junáka roč. 30 č. 28-35. Existují dva různé titulní listy.


titulní list
titulní list