Kamiński, A.: Hradba statečnosti. 1948.

Vyšlo jako příloha Junáka roč. 30 č. 36-44.


titulní list
titulní list