Stránecký, Ivan: Štědrý den. 1946.


obálka titulní list
obálka titulní list