Vlasák, V. Z.: Modrý chrobák. [B. m.]: [b. n.], 1946.

Vlasák, V. Z.: Modrý chrobák. Hra ze života skautů za okupace o 4 obrazech a dohře
[B. m.]: [b. n.], 1946
Tisk: rozmnoženo
Další údaje: Než budete hru provozovati, vyžádejte si povolení Sdružení spisovatelů, belletristů „Máj“ Praha II., Vaňkova 23. Poprvé sehráli táborští Junáci dne 21. června 1946 v městském divadle v Táboře.
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 25 (tištěno jednostranně)


titulní list
titulní list