Brachtl, Oldřich: Prázdniny pod stanem. Praha: Jos. Hokr, 1938.

Brachtl, Oldřich: Prázdniny pod stanem
Praha: Jos. Hokr, [1938]
Ilustroval: Oldřich Brachtl
Vydal: J. Hokr, Praha I., Kaprova 10
Tisk: Tempo, Praha
Cena: 1 Kč
Edice: Knihovnička mládí, svazek 60
Rozměr: 13x20
Stran: 32


obálka titulní list
obálka titulní list