Skautské dni pořádané I. Oddílem Svazu Junáků - Skautů ve Strakonicích pod protektorátem slavné městské rady ve Strakonicích a pana posl. Rud. Berana za účasti okolních Oddílů ve dnech 5. a 6. července 1930 ve Strakonicích na Podskalí. 1930.


obálka titulní list
obálka titulní list