Kybal - Syrový, František; Novák, Jaroslav: Valný sjezd Svazu junáků-skautů R. Č. S. 22.-23. února 1930 v Praze. 1930.


obálka titulní list
obálka titulní list