I. Oddíl Svazu Junáků Skautů R. Č. S. ve Strakonicích. 1931.


obálka
obálka