Katalog pro dny mládeže v Klatovech konané ve dnech 1. - 9. září 1945. 1945.

Pod záštitou MNV a ONV. Obsahuje vesměs skautské články.


obálka titulní list
obálka titulní list