Starý Vlk Lipínský: Pohádka dívčího tábora. Skautská divadelní hra o 3 obrazech. Janovice - Bystré: Okrskové velitelství Junáka ve Frýdku, 1946.

Starý Vlk Lipínský: Pohádka dívčího tábora. Skautská divadelní hra o 3 obrazech
Janovice - Bystré: Okrskové velitelství Junáka ve Frýdku, 1946
Vydal: Okrskové velitelství Junáka ve Frýdku, El. Krásnohorské 1131; Janovice - Bystré, dne 7. srpna 1946
Další údaje: Vložen leták mj. s údajem: „Od téhož autora vydány mimo jiné vynikající hry: Skaut milionářem, Svátek všech matek, Junácká hůl a j. Praha, září 1946, Ondra Horský. Národní knihtiskárna, Nový Jičín.“
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 16


leták obálka titulní list
leták obálka titulní list