Hostáň, Jan; Sturm, Antonín: Veselé prázdniny. Zápisky Jendy Kroutilova z prázdninové osady. 1932.

Na str. 29 si hrdina dává předsevzetí, že „bude cestovat se skauty“, na str. 55 je jako první bod uvedeno: „Vyjmenuj věci, které by sis vzal s sebou na týdenní pobyt ve skautském táboře.“ Jinak není skautské.