Výroční zpráva c. k. I. české státní reálky v Plzni za školní rok 1912/13. Plzeň: nákladem ústavu, 1913.

Výroční zpráva c. k. I. české státní reálky v Plzni za školní rok 1912/13
Plzeň: nákladem ústavu, 1913
Obálkový název: Výroční zpráva c. k. I. české státní reálky v Plzni za školní rok 1912-1913
Tisk: Knihtiskárna Bohuše Porta v Plzni
Rozměr: 17x25 cm
Stran: 72
Pozn.: Obsahuje článek Ferd. Mládka O výchově skautské. Ferdinand Mládek působil jako profesor na II. reálce v Plzni, do skautského hnutí se však zřejmě aktivně nezapojil.


obálka titulní list ukázka
obálka titulní list ukázka