Dělnické tělocvičné jednoty v době světové krise hospodářské. 1936.


obálka titulní list ukázka
obálka titulní list ukázka