Novák, Vladimír; Relich, Ladislav: Signál trubky. 1938.


obálka titulní list
obálka titulní list