Protokol VIII. valného sjezdu Svazu Dělnických tělocvičných jednot československých. 1925.

Na str. 153 článek Schůze skautů D. T. J.


obálka titulní list ukázka
obálka titulní list ukázka