Protokol XI. valného sjezdu Svazu Dělnických tělocvičných jednot československých. 1936.

Na str. 202-220 článek VI. sjezd vůdců skautů D. T. J.


desky titulní list ukázka
desky titulní list ukázka