Wolker, Jiří: Dílo Jiřího Wolkra. Práce prozaické. Praha: Václav Petr, 1941.

Jedná se o 3. svazek díla Jiřího Wolkra, ve kterém vyšel mimo jiné Táborový deník z roku 1916. Náklad 20.700-24.000 výtisků.
Dle údajů Moravské zemské knihovny vyšlo v témže roce i 6. vydání (náklad 24.000-26.200 výtisků). Naproti tomu není známo 4. vydání, které by muselo vyjít mezi roky 1935-1941. Je tedy možné, že 5. vydání 1941 je ve skutečnosti čtvrté a 6. vydání 1941 je ve skutečnosti páté. Tomu by odpovídalo označení šestého vydání z roku 1948.


desky titulní list ukázka
desky titulní list ukázka