Wolker, Jiří: Dílo Jiřího Wolkra. Práce prozaické. Praha: Václav Petr, 1948.

Jedná se o 3. svazek díla Jiřího Wolkra, ve kterém vyšel mimo jiné Táborový deník z roku 1916. Náklad 5000 výt. V tomto roce vyšlo ještě 7. a 8. vydání, každé po 5000 výtiscích, shodné se 6. vydáním.