Zpověď skauta nováčka. Žertovný výstup. 1921.

Skautské besedy. Sbírka vhodných programových čísel. Vede a pořádá Ústřední rada Skautů Dělnických tělocvičných jednot československých. Číslo 1.


obálka
obálka