V tichu přírody. Skautská scéna. 1922.

Skautské besedy. Sbírka vhodných programových čísel. Vede a pořádá Ústřední rada Skautů Dělnických tělocvičných jednot československých. Číslo 2.