Elstner, František Alexandr: Věci z jednoho pokoje. 1966.

Obsahuje kapitolu „Klukovské věci z Gillwell-parku“ na straně 174-175, popisující Elstnerovu účast na skautském kurzu v Anglii a následné založení lesních škol v Československu.