Valenta-Alfa, Václav: Škola se směje. Praha: A. Neubert, 1947.

Valenta-Alfa, Václav: Škola se směje. Pásmo veselých scének, písní, básní a tělocvičných růzností
Praha: A. Neubert, 1947
Vydal: A. Neubert v Praze, Hybernská 12
Tisk: M. Knapp v Karlíně
Vydání: 1.
Náklad: 3000 výtisků
Cena: 21 Kčs
Edice: Dětská scéna, svazek 27; řídí Fr. Cimler
Další údaje: Pro školní besídky, skautské táboráky a sokolské akademie.
Rozměr: 13x20 cm
Stran: 72
Pozn.: Zařazeno pouze kvůli zmínce o „skautských táborácích“ na titulním listu, jednotlivé scénky se skautů netýkají.