Večeřek, Břetislav [redigoval]: Slezští skauti Svazu junáků skautů a skautek RČS. svým přátelům. Moravská Ostrava: Místní sdružení SJS. a S. RČS, 1938.

Slezští skauti Svazu junáků skautů a skautek RČS. svým přátelům
Moravská Ostrava: Místní sdružení SJS. a S. RČS, 1938
Redigoval: Břetislav Večeřek za spolupráce Boh. Patera a J. Fibingra
Tisk: Moravskoslezská knihtiskárna v Mor. Ostravě, Třída československých legií 36
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 32, z toho poslední strana pouze reklamy


obálka
obálka