Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Stateční hoši [I.]. [Brno]: [Občanská tiskárna], 1936.

Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Stateční hoši. Románek ze skautského života
[Brno]: [Občanská tiskárna], [1936-1937]
Tisk: Občanská tiskárna, Brno
Další údaje: Příloha Anděla strážného. V příštím ročníku Anděla strážného díl II.
Rozměr: 12x15 cm
Stran: 176
Pozn.: Rok vydání je převzat ze závěru předmluvy. V některých soupisech se objevuje údaj 1933, který je však pravděpodobně chybný. Kniha vycházela na pokračování v 56. ročníku Anděla strážného (1936-1937).


titulní list
titulní list