Baden-Powell, Robert: Ptáci a zvířata v Africe. Praha: Orbis, 1939.

Baden-Powell, Robert: Ptáci a zvířata v Africe
Praha: Orbis, 1939
Přeložil: PhDr. A. Jehlová
Ilustroval: Robert Baden-Powell
Vydal: Nakladatelství Orbis v Praze XII.
Tisk: Knihtiskárna Orbis, Praha XII.
Cena: 30 Kč
Rozměr: 16x21 cm
Stran: 134


desky hřbety titulní list
desky hřbety titulní list