Barclayová, Vera C.: Detektiv Danny. Praha: Gustav Voleský, 1922.

Barclayová, Vera C.: Detektiv Danny. Povídka pro Vlčata a Skauty.
Praha: Gustav Voleský, 1922
Přeložil: James K. Šváb
Vydal: Nákladem Gustava Voleského, knihkupce, Praha-Vinohrady, Jungmannova 15. Vydáno péčí Tiskového odboru Obce českoslov. Baden-Powellových Skautů. Publikace čís. 22.
Edice: Skautská knihovna, svazek 3; pořádá Alois Růžička
Rozměr: 13x19 cm
Stran: 112


desky celoplátěné desky nálepkové 1 desky nálepkové 2
desky celoplátěné desky nálepkové 1 desky nálepkové 2
desky nálepkové 3 obálka titulní list
desky nálepkové 3 obálka titulní list