Beránek, František Václav: Povídky Šedého Bobra. Kamenná: F. V. Beránek, 1934.

Beránek, František Václav: Povídky Šedého bobra
Kamenná: F. V. Beránek, 1934
Ilustroval: J. Jůzl
Tisk: Fr. Riedl, Německý Brod
Cena: 11 Kč, prvních 200 výtisků 30 Kč
Další údaje: Tato kniha byla vydána ve prospěch fondu Národní jednoty pošumavské pro Kamennou. Prvních 200 podepsaných a číslovaných výtisků s původním ex libris jest na papíře „Japan“.
Rozměr: 13x18 cm
Stran: 159


obálka titulní list
obálka titulní list