Douglas, Robert Dick; Martin, David R.; Oliver, Douglas R.: Tři skauti v Africe. 1930.

Pozn: V časopise Úhor (20. ročník 1932, č. 6, str. 173-174) vyšla vcelku příznivá recenze.


desky 1 desky 2 obálka
desky 1 desky 2 obálka
reklama titulní list
reklama titulní list
Čtyřstránková reklama byla spolu s dalšími vložena v 1. sešitu románu Od Kordiller k Mississippi.