Fleischerová, Anna: Za dva prsty poledne. Praha: Novina, 1937.

Fleischerová, Anna: Za dva prsty poledne, Veselé, dobrodružné i vážné příhody ze života u moře
Praha: Novina, 1937
Ilustroval: Ladislav Kašpar
Vydal: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky z. s. s r. o. v Praze
Tisk: Novina v Přerově
Vydání: 1.
Cena: 25,- (tužkou)
Rozměr: 17x22 cm
Stran: 140
Pozn.: V knize epizodně vystupují skauti (např. v kapitole 31 a 34).


desky přebal titulní list
desky přebal titulní list