Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Rok junáků. Brno: Občanská tiskárna, 1939.

Kratochvil, Josef: Rok junáků. Útržek z celoročního života junáků
Brno: Občanská tiskárna, [1939]
Ilustroval: Josef Lukáš z Náměště nad Osl., ing. K. Kostroň
Obálka: ing. K. Kostroň
Tisk: Občanská tiskárna, Brno
Další údaje: V tiráži podtitul: Útržek ze života junáků
Rozměr: 12x16 cm
Stran: 121


obálka titulní list 1 titulní list 2
obálka titulní list 1 titulní list 2