Habrová, Míla: Vlčata ze Ztraceného údolí. Praha: Vojtěch Šeba, 1946.

Habrová, Míla: Vlčata ze Ztraceného údolí
Praha: Vojtěch Šeba, 1946
Ilustroval: Miloš Novák
Vydal: Vojtěch Šeba, Praha - Staré Strašnice
Tisk: E. a J. Vondruška, Zbraslav
Náklad: 4400 výtisků
Rozměr: 17x24 cm
Stran: 248
Pozn.: Nejedná se o skautský román. Název je odvozen od toho, že děti pokřtily svou chatu názvem „chata u tří vlčat“ a říkaly si Vlčata (str. 25). Jediná nalezená zmínka o skautech je ve větě „Pepík Rozvařilů byl loni měsíc s junáky v táboře.“ na straně 7. Poblíž chaty Vlčat táboří ve stanových táborech skupinky chlapců a dívek, avšak není výslovně řečeno, že se jedná o skauty.


desky přebal titulní list
desky přebal titulní list