Hire, Jean de la: Tři hoši v Habeši. 1936.


desky přebal sešitová obálka
desky přebal sešitová obálka
titulní list
titulní list