Hostáň, Jan: Stan v lesích. Praha: Mladá fronta, 1947.

Hostáň, Jan: Stan v lesích
Praha: Mladá fronta, 1947
Ilustroval: Kamil Lhoták
Obálka: Jiří Bursík s použitím kreseb K. Lhotáka
Tisk: Mladá fronta v Praze
Vydání: 4., v Mladé frontě 1. [správně 3. vydání]
Náklad: 4400 výtisků
Cena: brož. 43 Kčs, váz. 63 Kčs
Edice: Nástup, svazek 12
Rozměr: 15x20 cm
Stran: 105


desky 1 desky 2 přebal
desky 1 desky 2 přebal
titulní list
titulní list